سیزده به در

دوشنبه 13 فروردین‌ماه سال 1397

هنوز کسی از ما دعوت نکرده بریم سیزده به در به همراهش.اما خانواده بزرگ عمه رفته اند کوه وسط ده باغ ابریشم.وخانواده خاله رفته اند باغ شان.و خانواده بزرگ دایی رفته اند آغچه.