سفرزیارتی

یکشنبه 8 بهمن‌ماه سال 1396

از سفر زیارتی کوتاه مدت بازگشتیم.تجربه جالبی بود سفر با علی  کوچولو نوه گل و شیرینم در مسیر .نصیب تان شود با عزیزان سفر کنید.