دیگه کمتر مینویسم

پنج‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1396

این دیوارا موش داره این موشا گوش داره.یه جای امن نیست آدم فریاداش را  در قالب حرفاش بنویسه.