از زلزله بم تا زلزله کرمانشاه

دوشنبه 6 آذر‌ماه سال 1396

تو زلزله بم تقاضا میکردم بفرستند ام تا کمک باشم.حالا اما تو بخش روان با دانشجو ها صحبت کردم برای پاس کار آموزی بریم کرمانشاه تا جمعه هم بمونیم ولی انگار دیگه ستاد مشترک امداد و درمان برنامه ای برای داوطلبین نداره.