یه روز خوب

یکشنبه 5 آذر‌ماه سال 1396

دیروز صبح بدون خوردن صبحانه رفتم سر کارم دانشگاه .تا ظهر هیچ موضوعی نبود که جای نگرانی باشد ساعت دوازده و نیم حال دگرگون من باعث شد بعضی فکر کنند فشارخونم بالا رفته هرکدام از همکاران با نسخه ای وارد اتاق شدند و اجرایی داشتند که زنگ زدم جناب همسر بیاید مرا به خانه ببرد ببینم باید چه کرد.به لطف و کرم خدا فشارخون دوازده و نیم روی هشت و نیم بود و این یعنی حال عمومی خوب.اما استراحت تجویز کردند و امروز خوب خوبم.خدایا به زلزله زدگان کشورم آرامش و امنیت و سلامت عطا کن.بمیرم برای اونایی که در سرمای زمستان باید نگران فرزندان خود باشند.