پدر نازنین پهلوان، سلام. می خواستم بگویم خدا قوت، شیرِ مادرتان حٙلال. اجازه بدهید رویِ ماه تان را ببوسم. شما هم جای پدرِ ما.
در  آشفته بازاری که با آن دست و پنجه نرم می کنیم، دیدنِ آقازاده ی شما دلمان را گرم تر می کند. حسین آقا، شادی امشب نوشِ جانتان، ایران هم از دیدن دلاوری های فرزندتان شادمان شد. پا به پای شما، یک ملت کیف کرد.
حسین آقا، خواستم بدانید از داشتن شیر پسری چون حسنِ شما یک ملت به خود می بالد. از حالِ ما هم اگر می خواهید باخبر باشید باید بگویم خوبیم. خوبِ خوب که نه، اما پسرِ شما را که روی تشک کشتی می بینیم خوب می شویم. راستی امشب معنی #ژن_خوب را هم فهمیدیم. راستش با طلای امشب حسنِ شما نگاه مان به همه ی ژن های خوب هم تغییر کرد. حسین آقا، فکر می کنم شما هم با ما موافق باشید که برخی معانی مٙن در آوردی و پوچ را بایستی دور ریخت، دُورِ دُور، جایی که دستِ ذهنِ هیچ بنی بشری به آن نرسد.
 حسین آقا، فکر می کنم شما هم با ما هم عقیده باشید که برخی معانی دیگر را هم باید ساعت 9 شب گذاشت دٙم در تا بیایند و ببرند!
حسین آقا، آقازاده های قلابی و ژنِ خوب، خنده دار نیست؟ حسین آقا، کجای این بدرد نخورها به ژن خوب می خورد؟ اصلا ژن خوب کجا و این فربه ها کجا، اصلا ژن خوب کجا و پدران این ها کجا.
حسین آقا، ژن خوب حٙسنِ شماست. ژن خوب آن هایی هستند که در فقر و نداری، بزرگ شدند. ژن خوب خانواده ی شماست، خانواده یزدانی ها.  ژن خوب خانواده های دردمندی ست که با نداری و پول کارگری و کارمندی بزرگ شدند.
اصلا ژن خوب متعلق به آنهایی ست که پشت روزهای سخت و دشوار را در نبود پدر، به خاک کشیدند. ختم کلام این که ژن خوب شمایی، شمایی که بدون رانت پسرها را بزرگ کردید. کاشکی به جای سفر و تجارت با پولِ پدر، کُشتی های حسنِ شما را می دیدند تا ببینند ژن خوب یعنی کٖی!