اولین تجربه نوشتن تو وب

چهارشنبه 4 مرداد‌ماه سال 1396

اولین روز که تو اینترنت نوشتم از سرنوشت یه خانم عروس جوان  نوشتم که بعد از بیست و چند سال مدارا با خانواده همسر و داشتن چند فرزند ناکام از این دنیا رفته بود.