شنبه 24 تیر‌ماه سال 1396

در پارس آباد دختر بچه ای که پدر دستفروش داشته گم میشود و پس از حدودا یکماه جسدش پیدا میشود که درمیان حزن و اندوه خانواده و همشهریان به خاک سپرده میشه.

پارس آباد کجای ایران است؟دستفروشی یعنی چه؟گم شدن بچه به چه معناست؟جسد ش چگونه یافت میشه؟

اندوه و اشک یعنی چه؟همشهریان چرا؟

اه از بی رحمی افرادی به کودکان!

.آیا موارد مشابهی هم در مملکت در حال اتفاق افتادنه؟

بیایید برای تشفی جگر سوخته مان عهدی ببندیم.

که کودکی تنها و بی پناه نماند.مادری فرزندش را به دیگری نسپارد.

من به سهم خود از هرگونه بی توجهی به کودکان  توسط والدین اعلام انزجار میکنم.