گمانه زنی انتخاباتی

چهارشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1396

هرجا میریم بحث حدس و گمانه در مورد انتخابات پیش رو.هشدار  به هم،تهدید همدیگرو...و...شما به کی رای میدین  و چرا؟احمدی نژاد برای بعضی دوستان ما دردسر درست کرده.تا میگی نظر من اینه میگن...