مدرسه ها وامیشه

دوشنبه 15 شهریور‌ماه سال 1395
البته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وامیشه.از روز شنبه بیستم شهریور و امروز که دوشنبه پانزدهم است روزهای آخر ما در دانشکده است