عروسی تان مبارک

یکشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1395

رضا دوست همکلاسی پسر کوچکم در چنین روز مبارکی(تولد آقا امام رضا"ع" جشن میگیرد عروسی خود را با لیلا.و امروز پسرم آمل است تا در این جشن عروسی شرکت کند.او را و داماد و عروس را و همه مهمان ها را به خدای مهربان می سپارم.امیدوارم خوشبخت شوند و روزی همه پسرا و دخترای همکلاس شان.هم دانشگاهی شان و که جوانان مملکتم هستند؛ شود.