پنج‌شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1395

سلام.دهمین سحر ماه رمضان تون به خیر.چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی،ان شب قدر که...

من  هم با بهانه روزه نگرفتم تا فرزند جوانم بعد از مرگم به جای من قضا به جا آورد،طفلک فرزند برومند و جوان رعنایم که برای رهایی من از آتش جهنم باید علاوه بر روزه های خودش ،روزه های من و باباش را هم قضا به جا آورد.خوش به حال شما که تا حالاروزه بوده اید و من بعد هم نیز ادامه میدین.دعا کنید خدا مرا نیز شفا دهد و قبل از آن هدایت به راه راست کند تا چهل و هشت ماه روزه قضا از اول عمرم را تا به امروز ادا کنم.دخترک برادر دومین روزه اش را گرفت در حالی که سحری کیک و نوشابه خورده بود.میگم گناه داری.نیت روزه را بشکن.چیزی بخور میگه بیادت بیاور کودکان کار را و به حال من رقت نیاور من میخوام حال اونا را درک کنم.اگر دلسوز هستی بیاد بچه های عالم باش که از من وضع بدتری دارند چشمت فقط منو دیده؟