طلیعه سال نو شمسی در دانشکده ما

دوشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1395

سومین روز آغاز سال کاری نود و پنج را در حالی آغاز کرده ام که دانشکده تازه باز سازی شده ما زیر لایه ای از غبار پذیرای ما بوده.تمام دستام به گرد و خاک  حساسیت نشان داده دیگه طاقت موندن ندارم .عصر با دانشجویان کلاس تئوری دارم.آرزویم اینه کلاس تشکیل نشه.