شیرینی نوه

دوشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1394

خداوند مهربان به شما فرزند عطا کند. 

بعد از سالهای رشد فرزندتان و ازدواجش خدواند به شما نوه هم عطا کند. 

خداوند چشم هاتان را به قدوم نوه روشن کند .این نازنین نوه ام که فقط دو و نیم سال داره شهد شیرین وجودش را به کامم می ریزه.هر روز یه برنامه جدید برام داره.اگر بخوام از شیرینی هاش بنویسم مثنوی هفتاد من کاغذ شود و تازه هنوز نشده بگم. 

حلوای تن تنانی   تا نخوری ندانی