روزهای یه دوست

جمعه 14 اسفند‌ماه سال 1394

یه دوست دارم که با وجود داشتن فرزند دختر ِ سخت علاقه مند به پدر ، میخواد از جناب همسر جدا شود. 

طفلک متحمل رنج بسیار است. 

هرچه از مشکلش با همسر بیشتر صحبت میکنه کمتر نتیجه میگیره. 

مشاوره میره و اونو پسندیده. 

جای شکر داره که کسی خوب راهنمایی اش کرده. 

تفاوت های مردان در مناطق مختلف ایران یکی از دلایل است که راهنمایی دوستانش مفید واقع نمی شود. 

تفاوت جنس مونث و مذکر هم راه های متفاوت پیشنهاد دادن را باعث میشه و او را سردرگم میکند. 

تفاوت آدمای فقیر و غنی هم باعث میشه راه حل های متفاوت ارایه دهند. 

به نظر من باید دعا کرد او درک شود و حمایت شود و قضاوت نشود تا راحت از اجحاف هایی که بهش شده بگه. 

من نگران او نیستم چون عاقله.