آغاز سال پنجاه و هشتم

جمعه 30 بهمن‌ماه سال 1394

سلام

از امروز بهشت نویسنده این وبلاگ 58 سالگی را آغاز کرده.دوست داره با شما خواننده وبلاگ خود بیشتر آشنا شود لطف بفرمایید بعد از خواندن این سطور بفرمایید میزان آشنایی تان با ایشان چقدر است و چگونه با ایشان آشنا شده اید و تاثیر گذار ترین مطلبی که در وبلاگش خوانده اید درباره چه بوده و کی بوده.بگذارید به حساب کادوی تولدش.که این بهترین کادوی تمام عمرش خواهد بود.

ایشان تصمیم دارن سال پیش رو را در خدمت مستمندان باشند.کمک فکری کردن را هم در برنامه دارند.دست یاری به سوی شما نیز دراز میکند که بفرمایید درباره چه بنگارد.