اندر خم یک کوچه

جمعه 4 دی‌ماه سال 1394

از سال 78 با اینتر نت آشنا شده ام و از طریق آن به جهان مجازی راه یافته ام ولی هنوز اندر خم یک کوچه مانده ام.پسرم اون روز هنوز هشت ساله نبوده والان بیست و چهار ساله و دکتر دامپزشک شده و من هنوز اندر خم همون یک کوچه مانده ام.همکارم دکتری گرفته در حالیکه لیسانسیه بوده و متلک می اندازد که اینهمه سروکار داشتن با صفحه کلید و مانیتور از تو چه ساخته؟من دکتری را هم گرفتم.

ولی واقعا من هنوز اندر خم همون کوچه مونده ام؟