سه‌شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1394
دیروز تو همایش ضیافت اندیشه نقش اخلاق در پژوهش را مورد بررسی قرار دادند .بحث جالبی بود.و افسوس که در بعضی فضا ها رعایت آن به چشم دیده نمی شود.